تماس با ما

خدمات چاپ اقدم

آدرس : تبریز / خیابان تربیت غربی / کوچه پستخانه قدیم / ساختمان آسیا / طبقه اول / واحد یک

تلفن : ۲۲۰۰ ۳۵۵۵ – ۰۴۱

همراه : ۰۷۰۱ ۹۹۹ ۰۹۱۴ – ۹۱۰۰ ۰۲۱ ۰۹۱۰

واتساپ : ۹۱۰۰ ۰۲۱ ۰۹۱۰

ادرس شبکه های اجتمای ما

ایستاگرام :printingaghdam

تلگرام : https://t.me/printingaghdam

ایمیل : aghdamprint@gmail.com